ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 OSAKA PREMIUM 6D3N (101119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 OSAKA PREMIUM 6D3N (101119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THG15-JL-JP-2OCT-10NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน JL
ทตโทริ– เนินทรายทตโทริ– พิพิทธภัณฑ์ทราย 
– พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์ -ปราสาทฮิเมจิ
- สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า–วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
–เกียวโตสเตชั่น –  โอซาก้า 
-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
-นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ– ตลาดคุโรมง 
- DUTY FREE – ชินไชบาชิ– รินกุ เอ้าท์เลต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 สนามบินตันไซ – ทตโทริ– เนินทรายทตโทริ– พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์
X อาหาร X
  Day3 ปราสาทฮิเมจิ- สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า–วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–เกียวโตสเตชั่น – โอซาก้า
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  Day5 นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ– ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ– รินกุ เอ้าท์เลต – สนามบินโอ ซาก้า
อาหาร X X
  Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินตันไซ – ทตโทริ– เนินทรายทตโทริ– พิพิทธภัณฑ์ทราย – พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ปราสาทฮิเมจิ- สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า–วัดคิโยมิสึ– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–เกียวโตสเตชั่น – โอซาก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ– ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ– รินกุ เอ้าท์เลต – สนามบินโอ ซาก้า
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : KIX05 OSAKA PREMIUM 6D3N (101119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com