ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW31 Super Golden Route โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (161019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW31 Super Golden Route โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ  5 วัน 3 คืน (161019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 21,888
รหัสทัวร์ THB12-XW-JP-5JUN-16OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า - ถ่ายรูปป้าย กูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู– หมูบ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ล เกียวโต - เขตเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น- นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก - โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ– นาริตะ -วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า - ถ่ายรูปป้าย กูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ
X อาหาร X
  Day3 เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู– หมูบ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ล เกียวโต - เขตเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 นากาโนะ - ยามานาชิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ– นาริตะ
อาหาร อาหาร X
  Day5 วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่า อากาศยานดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า - ถ่ายรูปป้าย กูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู– หมูบ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ล เกียวโต - เขตเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นากาโนะ - ยามานาชิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ– นาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่า อากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW31 Super Golden Route โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (161019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com