ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW223 Tokyo Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (150320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW223 Tokyo Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (150320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,888
รหัสทัวร์ THB12-XW-JP-30NOV19-15MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten

โอชิโนะฮัคไก – มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ

จังหวัดชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว

Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน

วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku
X อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Bus เสริมพร้อมทัวร์
อาหาร X X
  Day5 วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก - มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Bus เสริมพร้อมทัวร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
01 - 05 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
02 - 06 ก.พ. 63
22,888
31,388
22,888
22,888
22,888
03 - 07 ก.พ. 63
22,888
31,388
22,888
22,888
22,888
04 - 08 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
05 - 09 ก.พ. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
06 - 10 ก.พ. 63
25,888
34,388
25,888
25,888
25,888
07 - 11 ก.พ. 63
25,888
34,388
25,888
25,888
25,888
08 - 12 ก.พ. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
09 - 13 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
10 - 14 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
11 - 15 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
12 - 16 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
13 - 17 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
14 - 18 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
15 - 19 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
16 - 20 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
17 - 21 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
18 - 22 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
19 - 23 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
20 - 24 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
21 - 25 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
22 - 26 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
23 - 27 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
24 - 28 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
25 - 29 ก.พ. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
23,888
32,388
23,888
23,888
23,888
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
01 - 05 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
02 - 06 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
03 - 07 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
04 - 08 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
05 - 09 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
06 - 10 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
07 - 11 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
08 - 12 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
09 - 13 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
10 - 14 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
11 - 15 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
12 - 16 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
13 - 17 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
14 - 18 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888
15 - 19 มี.ค. 63
24,888
33,388
24,888
24,888
24,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW223 Tokyo Winter Snow โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (150320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com