ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_8 PANORAMA 6D4N DELIGHT (181019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_8 PANORAMA 6D4N DELIGHT (181019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THP2-TG-JP-18-23OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า –โตโยต้า- สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **** –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –โอซาก้า
X X X
  Day2 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า–โตโยต้า
X อาหาร อาหาร
  Day3 สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ****
อาหาร X X
  Day6 โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –โอซาก้า
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า–โตโยต้า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ****
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_8 PANORAMA 6D4N DELIGHT (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com