ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_7 PANORAMA 6D4N DELIGHT (091019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_7 PANORAMA 6D4N DELIGHT (091019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THP2-TG-JP-9-14OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า – ย่านซากาเอะ - สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ- โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **** –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –โอซาก้า
X X X
  Day2 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า – ย่านซากาเอะ
X อาหาร อาหาร
  Day3 สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ****
อาหาร X X
  Day6 โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –โอซาก้า
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– วัดคิโยมิสึ– ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า – ย่านซากาเอะ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ล ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –โอชิโนะฮักไก – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ****
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP09_7 PANORAMA 6D4N DELIGHT (091019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com