ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP03_9 KANSAI EATING TOUR 6D3N (121119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP03_9 KANSAI EATING TOUR 6D3N (121119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THP2-JL-JP-12-17NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน JL
เก็บลูกพลับ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เลท – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) -เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ดำหอยมุก ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ– ออนเซ็น -มิเอะ– โอซาก้า – ตลาดปลา คุโรมง– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ –เมืองโกเบ –โรงกลั่นสาเกฮามะฟุกุซึรุกินโจ – ศาลเจ้าอิคุตะ – ชมวิวเมืองโกเบภูเขารอคโคะ (รถเคเบิลคาร์)– ช้อปปิ้งห้างอิออน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
X X X
  Day2 สนามบินคันไซ – เก็บลูกพลับ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เลท – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว)
X อาหาร X
  Day3 เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ดำหอยมุก ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ– ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 มิเอะ– โอซาก้า – ตลาดปลา คุโรมง– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 โอซาก้า –เมืองโกเบ –โรงกลั่นสาเกฮามะฟุกุซึรุกินโจ – ศาลเจ้าอิคุตะ– ชมวิวเมืองโกเบภูเขารอคโคะ (รถเคเบิลคาร์)– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินคันไซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ – เก็บลูกพลับ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เลท – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว)
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ดำหอยมุก ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ– ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มิเอะ– โอซาก้า – ตลาดปลา คุโรมง– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โอซาก้า –เมืองโกเบ –โรงกลั่นสาเกฮามะฟุกุซึรุกินโจ – ศาลเจ้าอิคุตะ– ชมวิวเมืองโกเบภูเขารอคโคะ (รถเคเบิลคาร์)– ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินคันไซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP03_9 KANSAI EATING TOUR 6D3N (121119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com