ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP01_7 TOKYO-TOHOKU 7D4N (221019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP01_7 TOKYO-TOHOKU 7D4N (221019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 56,900
รหัสทัวร์ THP2-NH-JP-22-28OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน NH
นาริตะ– อิบารากิ– อุชิคุไดบุทสึ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ– ออนเซ็น– ทะเลสาบโกชิคินุมะ – นั่งกระเช้าเทือกเขาซาโอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ – หุบเขานารุโกะ – สถานีรถไฟฟุคุชิม่า– นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ- โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – ชิบูย่า ช้อปปิ้ง – ยามานาชิ–โอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – สวนผลไม้ ( เก็บส้ม ) –โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต –โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
X X X
  Day2 นาริตะ– อิบารากิ– อุชิคุไดบุทสึ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ– ออนเซ็น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ฟุคุชิมะ– ทะเลสาบโกชิคินุมะ – นั่งกระเช้าเทือกเขาซาโอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
อาหาร อาหาร X
  Day4 เซนได – หุบเขานารุโกะ – สถานีรถไฟฟุคุชิม่า– นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – ชิบูย่า ช้อปปิ้ง – ยามานาชิ–โอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น
อาหาร X อาหาร
  Day6 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )– สวนผลไม้ ( เก็บส้ม ) –โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต –โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้)– สนามบินฮาเนดะ
อาหาร อาหาร X
  Day7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นาริตะ– อิบารากิ– อุชิคุไดบุทสึ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ– ออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุคุชิมะ– ทะเลสาบโกชิคินุมะ – นั่งกระเช้าเทือกเขาซาโอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เซนได – หุบเขานารุโกะ – สถานีรถไฟฟุคุชิม่า– นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – ชิบูย่า ช้อปปิ้ง – ยามานาชิ–โอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )– สวนผลไม้ ( เก็บส้ม ) –โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต –โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้)– สนามบินฮาเนดะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : JP01_7 TOKYO-TOHOKU 7D4N (221019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com