ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : J15_6 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D4N (260919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : J15_6 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D4N (260919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THP2-TG-JP-26SEP-1OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) – ออนเซ็น- โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภเูขาโมอิวะ (โรปเวย์+ มินิเคเบิลคาร์) - ซัปโปโร – ทำเนียบรฐับาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 สนามบินชิโตเซ่– อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) – ออนเซ็น
X X อาหาร
  Day3 โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภเูขาโมอิวะ (โรปเวย์+ มินิเคเบิลคาร์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ซัปโปโร – ทำเนียบรฐับาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชิโตเซ่– อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) – ออนเซ็น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภเูขาโมอิวะ (โรปเวย์+ มินิเคเบิลคาร์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซัปโปโร – ทำเนียบรฐับาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : J15_6 HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D4N (260919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com