ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : J07_6 KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N (050919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : J07_6 KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N (050919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THP2-TG-JP-5-10SEP19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน จิโกกุ เมกุริ(บ่อทะเลเดือดและ บ่อสีเลือด) – เบปปุ– ออนเซ็น– มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ (ทัวร์เสริม ล่องเรือ) – ศาลเจ้าอาโอชิมะ คิริชิม่า – ออนเซ็น- คิริชิม่า – คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมวิวภูเขาภูเขาไฟซากุระจิม่า) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบุสุกิ – อาบทรายร้อน ซารากุ ออนเซ็น– คาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (คาโกชิม่า ชูโอะ – ฮากาตะ) – ช้อปปิ้ง เท็นจิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน จิโกกุ เมกุริ(บ่อทะเลเดือดและ บ่อสีเลือด) – เบปปุ– ออนเซ็น
X อาหาร อาหาร
  Day3 เบปปุ – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ (ทัวร์เสริม ล่องเรือ) – ศาลเจ้าอาโอชิมะ คิริชิม่า – ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คิริชิม่า – คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมวิวภูเขาภูเขาไฟซากุระจิม่า) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบุสุกิ– อาบทรายร้อน ซารากุ ออนเซ็น
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อิบุสุกิ – คาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (คาโกชิม่า ชูโอะ – ฮากาตะ) – ช้อปปิ้ง เท็นจิน
อาหาร X อาหาร
  Day6 ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน จิโกกุ เมกุริ(บ่อทะเลเดือดและ บ่อสีเลือด) – เบปปุ– ออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เบปปุ – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ (ทัวร์เสริม ล่องเรือ) – ศาลเจ้าอาโอชิมะ คิริชิม่า – ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คิริชิม่า – คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมวิวภูเขาภูเขาไฟซากุระจิม่า) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบุสุกิ– อาบทรายร้อน ซารากุ ออนเซ็น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิบุสุกิ – คาโกชิม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (คาโกชิม่า ชูโอะ – ฮากาตะ) – ช้อปปิ้ง เท็นจิน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : J07_6 KYUSHU KAGOSHIMA 6D4N (050919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com