ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU ILLUMINATION 6 วัน 4 คืน (241019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU ILLUMINATION 6 วัน 4 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 47,900
รหัสทัวร์ THM10-TG-JP-18-24OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
วัดอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ- ทาคายาม่า
 – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
-เกียวโต - วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – โอซาก้า 
– ชินไซบาชิ -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
อาหาร อาหาร X
  Day4 เกียวโต - วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  Day5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
อาหาร X X
  Day6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เกียวโต - วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอำนวยความสะดวก)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU ILLUMINATION 6 วัน 4 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com