ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : HND03 TOKYO DELUXE NOVEMBER 5D3N (271119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : HND03 TOKYO DELUXE NOVEMBER 5D3N (271119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THG15-JL-JP-6-27NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน JL
นิกโก้– ทะเลสาบซูเซ็นจิ– น้ำตกเคกอน 
– สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ 
– อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ
-โตเกียว –วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค 
– โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น  !!) 
-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
– ดูใบไมเ้ปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว– ชินจุกุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)
X X อาหาร
  Day2 นิกโก้– ทะเลสาบซูเซ็นจิ– น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ
อาหาร อาหาร X
  Day3 โตเกียว –วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดูใบไมเ้ปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว– ชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นิกโก้– ทะเลสาบซูเซ็นจิ– น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : โตเกียว –วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น !!)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดูใบไมเ้ปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว– ชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : HND03 TOKYO DELUXE NOVEMBER 5D3N (271119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com