ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XJ53-B03 HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (300919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XJ53-B03 HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (300919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 14,777
รหัสทัวร์ THH3-XJ-JP-25JUN-30SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ 
– อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน- ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว 
– DUTY FREE– ล่องเรือหงส์– โอไดบะ -อิสระท่องเที่ยว หรือ 
ซื้อทัวร์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ 
– ย่านชินจุกุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน
X อาหาร อาหาร
  Day3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – DUTY FREE– ล่องเรือหงส์– โอไดบะ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจุกุ
อาหาร X X
  Day5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : นาริตะ - โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – DUTY FREE– ล่องเรือหงส์– โอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจุกุ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJT-XJ53-B03 HAPPY TOKYO LAVENDER 5D3N (300919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com