ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม 5D3N (270919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม 5D3N (270919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 18,876
รหัสทัวร์ THH3-XJ-JP-5JUL-27SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น
-โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค 
–ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนมอลล์-ทาคายาม่า 
– ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน 
– ช้อปปิ้งย่านโอสุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น
X อาหาร อาหาร
  Day3 โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค –ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนมอลล์
อาหาร อาหาร X
  Day4 ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค –ปราสาทมัตสึโมโต้–อิออนมอลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาโงย่า - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJN-XJ53-A03 HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม 5D3N (270919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com