ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NRT-NH001 TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน (230919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NRT-NH001 TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน (230919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 30,900
รหัสทัวร์ THB15-NH-JP-21AUG-23SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน NH
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
- อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
- อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-วัดนาริตะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (NH808 / 00.30 - 08.40)
X X X
  Day2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
X X X
  Day3 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร X X
  Day4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร X X
  Day5 โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-วัดนาริตะ- โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (NH805/ 18.25 – 23.10)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (NH808 / 00.30 - 08.40)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-วัดนาริตะ- โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (NH805/ 18.25 – 23.10)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NRT-NH001 TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน (230919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com