ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NGO-XJ001 NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน (270919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NGO-XJ001 NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน (270919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 25,900
รหัสทัวร์ THB15-XJ-JP-13JUL-27SEP19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งโอสึ
– ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ- เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ 
- กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– เมืองโอซาก้า 
– ช้อปปิ้ง โดตงโบริ- ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
-อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
- เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินนาโกย่า ) (XJ638/ 23.55 – 07.45+1)
X X X
  Day2 สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งโอสึ– ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
X อาหาร X
  Day3 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ- ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
อาหาร X X
  Day5 เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคันไซ
อาหาร X X
  Day6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินนาโกย่า ) (XJ638/ 23.55 – 07.45+1)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งโอสึ– ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ- ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองนารา – วัดโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคันไซ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2NGO-XJ001 NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน (270919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com