ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2KIX-TG003 OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7 วัน 4 คืน (301119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2KIX-TG003 OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7 วัน 4 คืน (301119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-JP-7-30NOV19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ 
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
-ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki 
– ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
-เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง 
– ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu 
– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า-ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
– กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร (ตามสภาพ อากาศ) 
– ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
- วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี– ชมใบแปะก๊วย 
ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.15-06.25)
X X X
  Day2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
X อาหาร X
  Day3 ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร (ตามสภาพ อากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day6 วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี– ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
อาหาร X X
  Day7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ]
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.15-06.25)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิไคโร (ตามสภาพ อากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี– ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ]
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2KIX-TG003 OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7 วัน 4 คืน (301119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com