ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-TG002 TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6 วัน 3 คืน (211019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-TG002 TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6 วัน 3 คืน (211019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THB15-TG-JP-10-21OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดะนิ 
– โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว 
– กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น –โอชิโนะฮัคไก-ชมดอกคอสมอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
- โตเกียว - ช้อปปิ้งซินจุกุ- สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค
-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ- ช้อปปิ้งชินซิบูย่า
- วัดอาซากุสะ - สาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-ห้างไดเวอร์ ซิตี้โอไดบะ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [TG682 22.45-06.55+1]
X X X
  Day2 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดะนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
X อาหาร อาหาร
  Day3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น –โอชิโนะฮัคไก-ชมดอกคอสมอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งซินจุกุ
อาหาร อาหาร X
  Day4 สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ- ช้อปปิ้งชินซิบูย่า
อาหาร อาหาร X
  Day5 วัดอาซากุสะ - สาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-ห้างไดเวอร์ ซิตี้โอไดบะ- โตกียว (สนามบินฮาเนดะ)
อาหาร X X
  Day6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 00.20-04.50]
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [TG682 22.45-06.55+1]
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ– หุบเขาโอวาคุดะนิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ– บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น –โอชิโนะฮัคไก-ชมดอกคอสมอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งซินจุกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค-ชมทุ่งต้นโคเคีย-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ- ช้อปปิ้งชินซิบูย่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : วัดอาซากุสะ - สาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-ห้างไดเวอร์ ซิตี้โอไดบะ- โตกียว (สนามบินฮาเนดะ)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 00.20-04.50]
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-TG002 TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6 วัน 3 คืน (211019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com