ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-JL001 TOKYO FUKUSHIMA ระบำฮาวาย 6 วัน 3 คืน (231019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-JL001 TOKYO FUKUSHIMA ระบำฮาวาย 6 วัน 3 คืน (231019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 46,900
รหัสทัวร์ THB15-JL-JP-24SEP-23OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน JL
หลวงพ่อโตองค์ยืน อูชิคุไดบุตสึ– ตลาดปลาคา มินาโตะ 
– ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] 
– กิจกรรม สวนน้ำ – ชมโชว์ระบำฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น้ำแร่
-เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ 
– บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสึรุงะ [ชมด้านนอก] 
–หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ– หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว 
– ช้อปปิ้งชินจูกุ- อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1]
X X X
  Day2 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – หลวงพ่อโตองค์ยืน อูชิคุไดบุตสึ– ตลาดปลาคา มินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – กิจกรรม สวนน้ำ – ชมโชว์ระบำฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น้ำแร่
X อาหาร อาหาร
  Day3 เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสึรุงะ [ชมด้านนอก] – แช่น้ำแร่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ– หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
อาหาร X X
  Day6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [JL034 21.55-06.05+1]
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – หลวงพ่อโตองค์ยืน อูชิคุไดบุตสึ– ตลาดปลาคา มินาโตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – กิจกรรม สวนน้ำ – ชมโชว์ระบำฮาวายโพลีนีเชียน – แช่น้ำแร่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ – ปราสาทสึรุงะ [ชมด้านนอก] – แช่น้ำแร่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ– หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2HND-JL001 TOKYO FUKUSHIMA ระบำฮาวาย 6 วัน 3 คืน (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com