ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2CTS-XJ003 HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน (311219)
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2CTS-XJ003 HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน (311219)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ราคาเริ่มต้น 30,900
รหัสทัวร์ THB15-XJ-JP-29NOV-31DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ 
– ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ -กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร .
– ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต 
– โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
– มิตชุยเอ้าทเล็ตส์ – บุฟเฟ่ต์  ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
-ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด 
– ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง 
– อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้อปปิ้ง JR TOWER
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (XJ620/ 23.55 – 08.40+1)
X X X
  Day2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
X อาหาร X
  Day3 กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– มิตชุยเอ้าทเล็ตส์ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้อปปิ้ง JR TOWER
อาหาร X X
  Day5 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (XJ620/ 23.55 – 08.40+1)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– มิตชุยเอ้าทเล็ตส์ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้อปปิ้ง JR TOWER
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : GQ2CTS-XJ003 HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน (311219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com