ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ05V โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล IN JAPAN 4 วัน 3 คืน (281119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ05V โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล IN JAPAN 4 วัน 3 คืน (281119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 23,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-JP-12OCT-28NOV19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ- ภูเขาไฟฟูจิ– ภเูขาไฟฟจูิชั้นที่ 5 
– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค 
– พิธีชงแบบญี่ปุ่น – ย่านชินจูกุ-อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 
- วัดนาริตะซัน ชินโชจิ- อิออน นาริตะ มอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ
X X อาหาร
  Day2 ภูเขาไฟฟูจิ– ภเูขาไฟฟจูิชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – พิธีชงแบบญี่ปุ่น – ย่านชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day3 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร X X
  Day4 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ- อิออน นาริตะ มอลล์– สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ– ภเูขาไฟฟจูิชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – พิธีชงแบบญี่ปุ่น – ย่านชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : วัดนาริตะซัน ชินโชจิ- อิออน นาริตะ มอลล์– สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ05V โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล IN JAPAN 4 วัน 3 คืน (281119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com