ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ04V โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน (270919)
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ04V โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน (270919)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 14,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-JP-19JUN-27SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้
ออนเซ็น -ภูเขาไฟฟูจิ- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
สวนโอชิโนะฮักไค – โตเกียว - ชินจูกุ
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ชอ้ปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้- ออนเซ็น
X อาหาร อาหาร
  Day3 ภูเขาไฟฟูจิ- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะฮักไค – โตเกียว - ชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ชอ้ปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร X X
  Day5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้- ออนเซ็น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิ- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะฮักไค – โตเกียว - ชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ชอ้ปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NRT XJ04V โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน (270919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com