ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NGO TG02V เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า 7 วัน 5 คืน (181019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NGO TG02V เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า 7 วัน 5 คืน (181019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 47,990
รหัสทัวร์ THF4-TG-JP-18-24OCT19
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
เมืองนาโกย่า - โอสุคันนอน - ช็อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เมืองกิฟุ - กระเช้าคิงคะซัง - ปราสาทกิฟุ -ทาคายาม่า – สะพานคัปปะ - ถนนคามิซันโนะมาชิ – ย่านคามิโคชิ - ชิราคาวาโกะ - อีออน มอลล์ คานาซาว่า -สวนโครักขุเอ็น - โรงน้ำชาฮิงาชิชายะ - ย่านโทจินโบ – มิตซุย เอาท์เล็ท-เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสุ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระเต็มวัน ณ เมืองโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สาเก – โกเบ โฮเวอร์ แลนด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  Day2 กรุงเทพ – เมืองนาโกย่า - โอสุคันนอน - ช็อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เมืองกิฟุ- กระเช้าคิงคะซัง - ปราสาทกิฟุ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ทาคายาม่า – สะพานคัปปะ - ถนนคามิซันโนะมาชิ – ย่านคามิโคชิ - ชิราคาวาโกะ - อีออน มอลล์ คานาซาว่า
อาหาร อาหาร X
  Day4 สวนโครักขุเอ็น - โรงน้ำชาฮิงาชิชายะ - ย่านโทจินโบ – มิตซุย เอาท์เล็ท
อาหาร อาหาร X
  Day5 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสุ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อิสระเต็มวัน ณ เมืองโอซาก้า
อาหาร X X
  Day7 พิพิธภัณฑ์สาเก – โกเบ โฮเวอร์ แลนด์ - สนามบินโอซาก้าคันไซ - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ – เมืองนาโกย่า - โอสุคันนอน - ช็อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เมืองกิฟุ- กระเช้าคิงคะซัง - ปราสาทกิฟุ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทาคายาม่า – สะพานคัปปะ - ถนนคามิซันโนะมาชิ – ย่านคามิโคชิ - ชิราคาวาโกะ - อีออน มอลล์ คานาซาว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สวนโครักขุเอ็น - โรงน้ำชาฮิงาชิชายะ - ย่านโทจินโบ – มิตซุย เอาท์เล็ท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงแบบญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสุ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อิสระเต็มวัน ณ เมืองโอซาก้า
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สาเก – โกเบ โฮเวอร์ แลนด์ - สนามบินโอซาก้าคันไซ - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-NGO TG02V เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า 7 วัน 5 คืน (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com