ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-KIX XJ02V เที่ยวฟิน คันไซ 2 นคร เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (271119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-KIX XJ02V เที่ยวฟิน คันไซ 2 นคร เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (271119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 24,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-JP-9OCT-27NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - ย่านซาคาเอะ เมืองกิฟุ 
-ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ - โอซาก้า – ย่านซันมาจิ ซึจิ
- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
X X X
  Day2 กรุงเทพ (ดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - ย่านซาคาเอะ เมืองกิฟุ
X อาหาร X
  Day3 ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ - โอซาก้า – ย่านซันมาจิ ซึจิ- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร X X
  Day5 โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ (ดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - ย่านซาคาเอะ เมืองกิฟุ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ - โอซาก้า – ย่านซันมาจิ ซึจิ- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-KIX XJ02V เที่ยวฟิน คันไซ 2 นคร เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน (271119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com