ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-CTS XJ03V สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (301119)
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-CTS XJ03V สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (301119)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 28,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-JP-19OCT-30NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ

ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ

นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ

ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า)

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ

เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท-เมืองบิเอะ

สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า

เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส

อิออน ทาวน์-เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
X X X
  Day2 สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
X อาหาร X
  Day3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
อาหาร อาหาร X
  Day4 เมืองบิเอะ – สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส - อิออน ทาวน์
อาหาร X X
  Day5 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
อาหาร X อาหาร
  Day6 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองบิเอะ – สระน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิ้งเกิ้ลเทอเรส - อิออน ทาวน์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
19 - 24 ต.ค. 62
31,990
38,890
31,990
31,990
30,990
26 - 31 ต.ค. 62
30,990
37,890
30,990
30,990
29,990
02 - 07 พ.ย. 62
28,990
35,890
28,990
28,990
27,990
08 - 13 พ.ย. 62
28,990
35,890
28,990
28,990
27,990
22 - 27 พ.ย. 62
31,990
38,890
31,990
31,990
30,990
30 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62
28,990
35,890
28,990
28,990
27,990

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : FT-CTS XJ03V สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (301119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com