ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
– ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว 
–วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
– เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว –วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day5 เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว –วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : CHUBU CHUBU JAPAN 4D3N (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,500
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com