ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN KANTO 6 วัน 3 คืน (181019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN KANTO 6 วัน 3 คืน (181019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THM10-TG-JP-27SEP-18OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
หมู่บ้านเยอรมัน – อาควาไลน์– วัดคามาคุระ
-หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ 
– โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
-วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
X X X
  Day2 สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านเยอรมัน – อาควาไลน์– วัดคามาคุระ
X อาหาร อาหาร
  Day3 หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  Day4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
อาหาร X X
  Day5 วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
อาหาร อาหาร X
  Day6 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านเยอรมัน – อาควาไลน์– วัดคามาคุระ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN KANTO 6 วัน 3 คืน (181019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com