ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น : รื่นเริงหรรษา ฮาโกดาเตะ อาโอโมริ 6 วัน 3 คืน (101019)
ทัวร์ญี่ปุ่น : รื่นเริงหรรษา ฮาโกดาเตะ อาโอโมริ 6 วัน 3 คืน (101019)
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 56,999
รหัสทัวร์ THJ4-JL-JP-10-15OCT19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน JL
ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – วัดโคริวจิ- ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ –รถไฟชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ -พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ– หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ - ศาลเจ้าโทวาดะ – ลำธารโออิราเสะ – โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์ (ด้านนอก) – อิออน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
X X X
  Day2 ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – วัดโคริวจิ
X อาหาร อาหาร
  Day3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ –รถไฟชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ– หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ศาลเจ้าโทวาดะ – ลำธารโออิราเสะ – โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์ (ด้านนอก) – อิออน – สนามบินอาโอโมริ
อาหาร อาหาร X
  Day6 ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮาเนดะ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – วัดโคริวจิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ –รถไฟชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ – ปราสาทฮิโรซากิ– หมู่บ้านเนปูตะ – ทะเลสาบโทวาดะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ศาลเจ้าโทวาดะ – ลำธารโออิราเสะ – โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์ (ด้านนอก) – อิออน – สนามบินอาโอโมริ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ญี่ปุ่น : รื่นเริงหรรษา ฮาโกดาเตะ อาโอโมริ 6 วัน 3 คืน (101019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com