ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) (291119)
ทัวร์จีน : ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) (291119)
เส้นทาง ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-CN-1MAY-29NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-20,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วััดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮว่ไห่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วััดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮว่ไห่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) (291119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com