ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4D3N (เลสโก เจ้ายุทธจักร) (291119)
ทัวร์จีน : ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4D3N (เลสโก เจ้ายุทธจักร) (291119)
เส้นทาง ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THZ1-WE-CN-5JUL-29NOV19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน WE
เมืองฉางเต๋อ- เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา- ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ
X X อาหาร
  Day2 เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา - เมืองฉางเต๋อ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ร้านยาบัวหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4D3N (เลสโก เจ้ายุทธจักร) (291119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com