ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHMUPVG13 เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5
ทัวร์จีน : SHMUPVG13 เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน หังโจว
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THS3-MU-CN-13JUL-26DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน MU
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน-ท่าเรือจูเจียเจียร
-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน
-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
-ร้านหยกเซี่ยงไฮ้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียร-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยกเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียร-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยกเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHMUPVG13 เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com