ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHCZKWL14 กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี่(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวชานเจี่ย 5 วัน 4
ทัวร์จีน : SHCZKWL14 กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี่(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวชานเจี่ย 5 วัน 4
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THS3-CZ-CN-18SEP-16OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CZ
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)- ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- นาขั้นบันไดหลงจี๋- หลงเซิ่น- กุ้ยหลิน- ถ้ำขลุ่ยอ้อ- หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง- โชว์หลิวซานเจี่ย -หยางซั่ว- เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน- ประตูโบราณกูหนานเหมิน- ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ชมโชว์ MIRAGE- เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
X X อาหาร
  Day2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กุ้ยหลิน –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กุ้ยหลิน –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHCZKWL14 กุ้ยหลิน ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี่(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวชานเจี่ย 5 วัน 4
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com