ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHCZKWL13 กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน
ทัวร์จีน : SHCZKWL13 กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
ราคาเริ่มต้น 18,999
รหัสทัวร์ THS3-CZ-CN-29MAY-28AUG19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CZ
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋- (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง- กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว- ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-หยางซั่ว-เขาเซียงกง- กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี- อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
X X อาหาร
  Day2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กุ้ยหลิน –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กุ้ยหลิน –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHCZKWL13 กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com