ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4
ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ฟ่งหวง
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ THS3-CZ-CN-13JUL-19OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CZ
จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง)
เมืองไขหลี่-เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน
หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง-ถนนคนเดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,999-25,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
X อาหาร อาหาร
  Day2 ถงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง)-เมืองไขหลี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองไขหลี่-เจิ้นหย่วน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน-เมืองไขหลี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองไขหลี่-หมู่บ้านแม้วซีเจียง(รวมรถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ถงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง)-เมืองไขหลี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองไขหลี่-เจิ้นหย่วน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน-เมืองไขหลี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองไขหลี่-หมู่บ้านแม้วซีเจียง(รวมรถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SHCZDYG2 ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com