ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : SH3ULHW3 เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ดิ 9 วัน 8 คืน
ทัวร์จีน : SH3ULHW3 เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ดิ 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เฉิงตู
ราคาเริ่มต้น 48,999
รหัสทัวร์ THS3-3U-CN-8SEP-20OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
สายการบิน 3U
เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ- อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง -หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่- เขาสายรุ้งตันเซี๋ย-จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน -เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน -เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน- ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ -อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว -ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน -ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์- เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน- เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา -อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน- ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู -ถนนโบราณจินหลี่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู
X X X
  Day2 เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ- อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่- เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน -เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน- ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ- อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่- เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน -เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน- ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : SH3ULHW3 เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ดิ 9 วัน 8 คืน
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com