ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เส้นทาง ทัวร์จีน หังโจว
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 7,989
รหัสทัวร์ THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน CZ
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน
ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ -ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองหังโจว –ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุกพิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เซียงไฮ้– ร้านบัวหิมะ- ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม –ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร X อาหาร
  Day5 ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินผู่ตง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ -ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองหังโจว –ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุกพิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซียงไฮ้– ร้านบัวหิมะ- ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม –ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com