ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เส้นทาง ทัวร์จีน หังโจว
ทัวร์จีน เซียงไฮ้
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 7,889
รหัสทัวร์ THG15-XJ-CN-20APR-21SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เซี่ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-หมู่บ้านใบชา
สัมผัสรถไฟหัวจรวด-ร้านผ้าไหม
เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง-ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว
ร้านหยก-ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 7,889-10,889 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  Day2 เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ทานไม่อั้น – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ้ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่ร่วมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง –ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว –ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ทานไม่อั้น – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ้ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่ร่วมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง –ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว –ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com