ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N (310320)
ทัวร์จีน : KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N (310320)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 19,899
รหัสทัวร์ THG15-TG-CN-10OCT19-31MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า
สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดหยวนทง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่
X X อาหาร
  Day2 วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิง – ต้าลี่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองฉู่สง – คุนหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N (310320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com