ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)
ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)
เส้นทาง ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง
ทัวร์จีน ต้าลี่
ทัวร์จีน ลี่เจียง
ทัวร์จีน แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 23,900
รหัสทัวร์ THS6-FD-CN-5-28DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน FD
คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก  – อิสระช้อปปิ้ง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
X อาหาร อาหาร
  Day2 ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์– แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – เมือง โบราณลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ี่เจียง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์– แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – เมือง โบราณลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ี่เจียง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com