ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ005 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (130320)
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ005 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (130320)
เส้นทาง ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THB15-CZ-CN-15NOV19-13MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน CZ
เขาเหยาซาน-ร้านหยก-สวนชวนชาน-ถ้ำเขาทะลุ
โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น
นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน-สวนจื่อโจว -ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง
ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 
ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
X X อาหาร
  Day2 เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ร้านหยก-สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ –โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-กุ้ยหลิน-ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ร้านหยก-สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ –โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ร้านผ้าไหม-เขาเซียงกง-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-กุ้ยหลิน-ร้านบัวหิมะ-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ถนนคนเดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 15 ม.ค. 63
15,900
20,900
15,900
15,900
15,900
21 - 26 ก.พ. 63
15,900
20,900
15,900
15,900
15,900
13 - 18 มี.ค. 63
16,900
21,900
16,900
16,900
16,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ005 กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน (130320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com