ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ004 กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน (040320)
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ004 กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน (040320)
เส้นทาง ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 13,888
รหัสทัวร์ THB15-CZ-CN-13NOV-4MAR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CZ
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)
สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ – ร้านหยก
โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านบัวหิมะ
ประตูกูหนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง
ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
X X อาหาร
  Day2 กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) – สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ – ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกูหนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) – สวนชวนชาน – ถ้ำเขาทะลุ – ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝรั่ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกูหนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
01 - 05 ม.ค. 63
13,888
17,888
13,888
13,888
13,888
04 - 08 มี.ค. 63
13,888
17,888
13,888
13,888
13,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : GQ1KWL-CZ004 กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน (040320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com