ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : FT-CTU 3U01A สุดฟิน ชัมบาล่า เต้าเฉิง ย่าติง 6 วัน 5 คืน (011119)
ทัวร์จีน : FT-CTU 3U01A สุดฟิน ชัมบาล่า เต้าเฉิง ย่าติง 6 วัน 5 คืน (011119)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ THF4-3U-CN-20SEP-1NOV19
ระยะเวลา
สายการบิน 3U
เฉิงตู – อุทยานภูเขาสี่ดุรณี
หุบเขาซวงเฉียวโกว-เมืองตันปา
หมู่บ้านเจี๋ยจี - ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ
วัดถ่ากง - เมืองซินตูเฉียว-วัดหลี่ถัง-ย่าติง
อุทยานหย่าติง (รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
เต้าเฉิง
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 34,900-36,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : FT-CTU 3U01A สุดฟิน ชัมบาล่า เต้าเฉิง ย่าติง 6 วัน 5 คืน (011119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com