ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)
ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)
เส้นทาง ทัวร์จีน ฟ่งหวง
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THT18-CZ-CN-12JUN-15OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CZ
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานต้าหยง-จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
X อาหาร อาหาร
  Day2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย -จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขา เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้ว ไป๋หลง-โชวเ์หม่ยลี่เซียงซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา-เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน -ท่าอากาศยานต้าหยง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานต้าหยง-จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย -จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขา เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้ว ไป๋หลง-โชวเ์หม่ยลี่เซียงซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา-เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน -ท่าอากาศยานต้าหยง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : CZDYG01 บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ห้าดาว (151019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com