ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จีน : CKG001 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (231020)
ทัวร์จีน : CKG001 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (231020)
เส้นทาง ทัวร์จีน อู่หลง
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ THS6-FD-CN-11APR-23OCT20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
อู่หลง – อุทยานนางฟ้า - เจียฟ่างเป่ย 
จุดชมวิวระเบียงแก้ว - หงหยาต้ง 
อุทยานหลุมฟ้า ฉงชิ่ง – ถนนคนเดิน
สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) 
ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม 
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง – อุทยานนางฟ้า
X อาหาร อาหาร
  Day2 อู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดิน เจียฟ่างเป่ย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง – อุทยานนางฟ้า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดิน เจียฟ่างเป่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 12 ต.ค. 63
14,900
18,900
-
-
-
23 - 25 ต.ค. 63
14,900
18,900
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จีน : CKG001 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (231020)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จีนขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com