ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์แดน : QE3AMM-EK002 Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน (230919)
ทัวร์จอร์แดน : QE3AMM-EK002 Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน (230919)
เส้นทาง ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-JO-3JUN-23SEP19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
อัมมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา
ทะเลเดดซี-Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา
เทล อาวีฟ-เมืองเก่าจัฟฟา – เบธเลเฮม – เยรูซาเลม
ย่านเมืองเก่า - ถนนเวีย โดโลโรซ่า
อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลีฟ
สวนเกทเสมานี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา
X อาหาร อาหาร
  Day3 เพตรา - ทะเลเดดซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อัมมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวีฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองเก่าจัฟฟา – เบธเลเฮม – เยรูซาเลม – ย่านเมืองเก่า - ถนนเวีย โดโลโรซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี– ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด– จอร์แดน - อัมมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เพตรา - ทะเลเดดซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อัมมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวีฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเก่าจัฟฟา – เบธเลเฮม – เยรูซาเลม – ย่านเมืองเก่า - ถนนเวีย โดโลโรซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี– ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด– จอร์แดน - อัมมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์แดน : QE3AMM-EK002 Jordan & Israel The Holy Land 7 วัน 4 คืน (230919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์แดนขายดี
ทัวร์จอร์แดน : EK019 MARVELOUS JORDAN จอร์แดน 7 วัน (151119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 42,900
ทัวร์จอร์แดน : GQ3AMM-EK001 The Mystic Of Jordan 7 Days 4 Nights (031219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
ทัวร์จอร์แดน : JOR-AJ7D4N-EY AMAZING IN JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT (181019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จอร์แดน : AJD019RJBKK AMAZING JORDAN 6 วัน 3 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์จอร์แดน : JOR-HB02-RJ HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS (111019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,555
ทัวร์จอร์แดน : JORDAN IN DREAM 7 DAYS (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์จอร์แดน : WOW JORDAN 6 DAYS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com