ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์แดน : BT-AMM01 RJ มหัศจรรย์ JORDAN เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน (271219)
ทัวร์จอร์แดน : BT-AMM01 RJ มหัศจรรย์ JORDAN เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน (271219)
เส้นทาง ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THB11-RJ-JO-11SEP-27DEC19
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน RJ
มาดาบา - โบสถ์กรีก –ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น - เม้าท์เนโบ - ปราสาทเครัคแห่งคูเสด - มหานครเพตรา- ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอคาบา-ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลเดดซี -นครเจราช - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน -อัมมาน -อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 มาดาบา - โบสถ์กรีก –ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น - เม้าท์เนโบ - ปราสาทเครัคแห่งคูเสด - มหานครเพตรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอคาบา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลเดดซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นครเจราช - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน -อัมมาน -อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มาดาบา - โบสถ์กรีก –ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น - เม้าท์เนโบ - ปราสาทเครัคแห่งคูเสด - มหานครเพตรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอคาบา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลเดดซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นครเจราช - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน -อัมมาน -อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์แดน : BT-AMM01 RJ มหัศจรรย์ JORDAN เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์แดนขายดี
ทัวร์จอร์แดน : EK019 MARVELOUS JORDAN จอร์แดน 7 วัน (151119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 42,900
ทัวร์จอร์แดน : GQ3AMM-EK001 The Mystic Of Jordan 7 Days 4 Nights (031219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
ทัวร์จอร์แดน : JOR-AJ7D4N-EY AMAZING IN JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT (181019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จอร์แดน : AJD019RJBKK AMAZING JORDAN 6 วัน 3 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์จอร์แดน : JOR-HB02-RJ HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS (111019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 55,555
ทัวร์จอร์แดน : JORDAN IN DREAM 7 DAYS (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์จอร์แดน : WOW JORDAN 6 DAYS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com