ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR001 Ultimate View Of The Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 DAYS 5 NI
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR001 Ultimate View Of The Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 DAYS 5 NI
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THB15-QR-GD-20SEP-6DEC19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา 
– โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี
-มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี
–คาซเบกี้– นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้
– พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กอรี 
– พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ 
– วิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่– โบสถ์เมเคตี 
– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท 
- เยเรวาน-วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี 
– วิหารคอร์วิราพ-เซวาน – อารามเซวาน 
– ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี
X อาหาร อาหาร
  Day3 มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี–คาซเบกี้– นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้– พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 คาซเบกี้– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท - เยเรวาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี–คาซเบกี้– นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้– พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คาซเบกี้– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท - เยเรวาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : GQ3TBS-QR001 Ultimate View Of The Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 DAYS 5 NI
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : Georgia In Dreams 6 วัน 3 คืน (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,900
ทัวร์จอร์เจีย : Amazing Azerbaijan-Georgia 8 วัน 5 คืน (251019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,900
ทัวร์จอร์เจีย : GEO-TB7D4N-TK THE BEST OF GEORIA 7D4N (200919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ทัวร์จอร์เจีย : Wow Azerbaijan-Georgia 7 วัน 4 คืน (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์จอร์เจีย : AMAZING GEOGIA 8 วัน 5 คืน (041119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,995
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com