ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (301219)
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 10,900
รหัสทัวร์ THS6-FD-KH-6APR-30DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม –   นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดพระพรหมรัตน์-ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –เสียมเรียบ –ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
X อาหาร อาหาร
  Day2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ –วัดพระพรหมรัตน์– ตลาดซาจ๊ะ– สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –เสียมเรียบ –ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ –วัดพระพรหมรัตน์– ตลาดซาจ๊ะ– สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์กัมพูชาขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com