ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : PNH001 พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (301219)
ทัวร์กัมพูชา : PNH001 พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THS6-FD-KH-6APR-30DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม – เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม
X อาหาร อาหาร
  Day2 พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซา จ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล –พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซา จ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : PNH001 พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์กัมพูชาขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com