ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : CBD-03 ซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (171019)
ทัวร์กัมพูชา : CBD-03 ซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (171019)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THA7-LQ-KH-13JUL-17OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน LQ
พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์– วัดพนม - NAGA WORLD – คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ – โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) - ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด-เสียมเรียบ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์– วัดพนม - NAGA WORLD
X X อาหาร
  Day2 พนมเปญ – คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ – โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด
อาหาร อาหาร X
  Day4 เสียมเรียบ - พนมเปญ – กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - พนมเปญ –พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์– วัดพนม - NAGA WORLD
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พนมเปญ – คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ – โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เสียมเรียบ - พนมเปญ – กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : CBD-03 ซัวสะได 2 เมืองใหญ่ เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 4 วัน 3 คืน (171019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์กัมพูชาขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com