ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (291219)
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (291219)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-KH-5JUL-29DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เสียมเรียบ –ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก 
-องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม 
–ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม 
– นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต- ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
– ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ –เสียมเรียบ –ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
X อาหาร อาหาร
  Day2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –เสียมเรียบ –ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก -องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นครธม –ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์กัมพูชาขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com